Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Quentin's Favorite Death Scenes...

1. Tenebre (1982, Argento)

Της κόβει το χέρι και εκείνη περνάει ένα χεράκι τον τοίχο που δείχνει πολύ καλύτερος σε κόκκινο!2. Jason X (2001, Isaac)

Ο Jason της παγώνει το πρόσωπο και της το...σπάει πάνω στον πάγκο!3. The Prowler (1981, Zito)

Ο ίδιος ο Quentin το περιγράφει εξαιρετικά:

"There's a terrific slasher movie called The Prowler, it was out right after they'd come down hard on those movies, but they got X-rated violence in. I don't know who got a blowjob to get it done, but someone must have. There's a girl in the shower, with her boyfriend lying on the bed, and the prowler comes up and sticks a bayonet through the top of his head so it comes down through his chin. It's really slow. And he goes into the shower, where the chick is naked, and he stabs her with a pitchfork and as she's screaming, he lifts her up the wall".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου